0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار حکم پاسور پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World Online Live League
Peter Burgoyne
۴
۱
Shaun Griffiths
Finished
۰۱:۳۵
Scott Williams
۴
۱
Ryan Furness
Finished
۰۱:۵۰
Shaun Griffiths
۰
۴
Gian van Veen
Finished
۰۲:۱۰
Ryan Furness
۴
۳
Peter Burgoyne
Finished
۰۲:۲۵
Gian van Veen
۱
۴
Scott Williams
Finished
۰۲:۴۵
Shaun Griffiths
۲
۴
Ryan Furness
Finished
۰۳:۰۰
Gian van Veen
۰
۴
Peter Burgoyne
Finished
۰۳:۲۰
Scott Williams
۴
۲
Shaun Griffiths
Finished
۰۳:۴۰
Ryan Furness
۲
۴
Gian van Veen
Finished
۰۳:۵۵
Peter Burgoyne
۰
۴
Scott Williams
Finished
۰۴:۱۰
  World World Series Queensland Masters
Dimitri van de Bergh
۴
۶
Joe Cullen
Finished
۱۳:۴۰
Michael van Gerwen
۶
۱
Haupai Puha
Finished
۱۴:۱۵
Michael Smith
۴
۶
Gordan Mathers
Finished
۱۴:۳۵
Simon Whitlock
۳
۶
Gerwyn Price
Finished
۱۵:۰۵
Joe Cullen
۵
۷
Michael van Gerwen
Finished
۱۵:۳۵
Gordan Mathers
۱
۷
Gerwyn Price
Finished
۱۶:۱۵
Michael van Gerwen
۳
۴
Gerwyn Price
inprogress
۱۷:۰۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید